Kreativ læring som drivkraft i den nye folkeskole

Last modified: 02.10.2014

Af: Thea Hebsgaard Pedersen

På den årlige konference om kreativitet og visuelle undervisningsmetoder: Animated Learning anno 2014, var der fokus på den nye skolereform og de nye undervisningsforløb og -former, denne giver anledning til. IT, spil og animation er en del af de unges kultur, som nu giver nye muligheder i folkeskolen. Konferencen tilbød konkrete vejledninger om værktøjer til at udnytte disse muligheder.

Lisa Gjedde fra Recreate deltog på konferencen med oplæg om ’Kreativ læring som drivkraft i den nye folkeskole’, hvortil hun i kortfilmen ’læring som bevæger’ fra Animated Learning 2014, beskriver: ”Der er jo stort behov for nye læringsformer, for at skabe inklusion i klasserummet og for at fastholde drenge i uddannelsessystemet. Så er det meget vigtigt at man finder, udvikler nogen didaktiske design.” Lisa søgte at belyse, hvordan der kan skabes meningsfulde læringskontekster, der kan virke inkluderende og give lyst til læring. 

Læs mere om Animated Learning her.

See the list